Depression

Hvad er depression?

Ordet depression betyder nedtrykthed. En depression er kendetegnet ved:

  • tristhed
  • energiforladthed
  • manglende engagement
  • et negativt syn på sig selv og omverdenen
  • et pessimistisk syn på fremtiden

Ét af de almindelige symptomer er, at man har svært ved at sove igennem og vågner tidligt om morgenen. Lavt selvværd og selvbebrejdelser er en del af depressionen, og angst eller uro er en hyppig ledsager til den.

Depression forekommer i mange sværhedsgrader, fra let over moderat til svær depression, hvor man end ikke orker at stå ud af sengen. Den alvorligste grad af depression er en psykotisk tilstand, hvor man er helt ude af kontakt med realiteterne og helt opslugt i sit sorte hul af negative forestillinger, og man har selvmordstanker.

Hvorfor bliver man deprimeret?

Der er forskellige opfattelser af, hvad der forårsager depression. Personlig har jeg aldrig kunnet forlige mig med begrebet ’endogen depression’, som betyder, at depressionen er opstået ’indefra’ helt uafhængigt af ydre faktorer. Begrebet anvendes ikke længere, men blev oprindelig brugt som en betegnelse for det modsatte af en depression, som er fremkaldt af en aktuel livskrise, og derfor har ’forståelige’ årsager.

Jeg er overbevist om, at alle depressioner, og andre psykiske tilstande, har i princippet forklarlige og naturlige årsager. Men når det drejer sig om svære eller tilbagevendende depressioner, er årsagerne ofte langt væk i tid og svære at gennemskue. En barndom med svigt, overgreb og utryghed medfører, at barnet udvikler tilpasningsstrategier, så det kan overleve. Hvis der f.eks er vigtige familiehemmeligheder, som der ikke bliver talt om, oplever barnet, at verden ikke er sådan, som de siger, at den er. Det får barnet til at tvivle på sine egne erfaringer, og barnet føler sig forkert. Barnet bliver ikke set og opfattet, som det er, og det lærer at lægge ’låg’ på sine følelser og fornemmelser.

Man har lært ikke at mærke, og det følger én ind i voksenlivet. Når man ikke kan føle, kan man heller ikke føle glæde og liv.

Hvordan kan man arbejde med sin depression og få det bedre?

Har man en alvorlig depression, skal man naturligvis ikke tøve med at få lægelig hjælp.

Men ofte opfatter man det at være deprimeret som en sygelig tilstand, selv om det blot en reaktion på omstændigheder, som kræver, at man for en tid trækker sig tilbage og fordyber sig i sin situation. Med hjælp fra en indfølende terapeut, som kan guide en til at undersøge sine depressive tanker og forestillinger, kan man igen begynde at se sig selv og sin situation i et nyt lys.