Efterladt efter selvmord

Selvmord i Danmark

Der sker hvert år mellem 600 og 700 selvmord. Det betyder, at der hvert år er mindst 4000 mennesker, som rammes af det traume, som det er at miste en nærtstående, som har taget sit eget liv.
Det at miste en af sine kære, fordi vedkommende selv har gjort en ende på sit liv, er et særligt svært tab, fordi den efterladte oven i sorgen også uundgåeligt vil være plaget af skyld og skamfølelser og som regel også samtidig vrede mod den afdøde, som har valgt at forlade én, og som ikke har bedt om hjælp først.

Dobbelt svigt

Man taler i forbindelse med det at være efterladt efter et selvmord om, at den efterladte har en oplevelse af et ’dobbelt svigt’: Han eller hun føler, at den døde har svigtet ved selv at vælge døden, men man føler også, at man selv har svigtet ved ikke at have været i stand til at forhindre selvmordet.

Reaktioner efter et selvmord

En efterladt efter et selvmord oplever derfor typisk et indvendigt kaos af tilstande og modstridende følelser:

 • Chok
 • Afmagt
 • Sorg
 • Vrede
 • Skyld
 • Skam – følelsen af, at der er noget i vejen med én, eller med familien, siden dette kunne ske
 • Utryghed
 • Stress
 • Intens søgen efter at finde mening i det, der er sket
 • Lettelse over, at den døde nu er fri for sine lidelser, og man ikke længere skal være bekymret for hans eller hendes skæbne

En person, som er dybt berørt af et selvmord vil stort set altid komme i en psykisk krise.

Mange slags nærtstående til den, der har taget sit eget liv

Der er mange varianter af det at være berørt af et selvmord, afhængig af om den, der har taget sit eget liv, er

 • Et mindreårigt barn/en teenager
 • Et voksent barn
 • En ægtefælle eller kæreste
 • En forælder
 • En søster eller bror
 • En ven
 • En anden nærtstående person

Et selvmord skaber ofte chokbølger langt ud i netværket, så det berører rigtig mange mennesker, men selvfølgelig først og fremmest de nærmeste. Reaktionerne hos den enkelte afhænger af, hvilken type relation, man havde til den døde og af ens egen situation og sårbarhed på det tidspunkt, hvor selvmordet sker. Man er fx særligt sårbar, hvis man tidligere har været berørt af et eller flere selvmord.

Hvor kan efterladte efter selvmord få hjælp?

Det er meget svært for familiemedlemmer at hjælpe og støtte hinanden, hvis de alle er berørte af smerten oven på et selvmord. Problemet er, at de ikke kan rumme hinandens sorg oven i sorgen og chokket over det, der er sket.

Det kan også være vanskeligt at få støtte og forståelse fra andre dele af netværket, da mange ikke aner, hvad de skal sige og viger uden om den sorgramte af frygt for at gøre eller sige noget forkert, eller måske fordi også de har svært ved at rumme den efterladtes følelser.

Der er imidlertid forskellige muligheder for at få hjælp som efterladt:

 • Landsforeningen for efterladte, efterladte.dk, holder møder og arrangementer, hvor man fx kan høre foredrag, se film og møde andre i samme situation.
 • Frivilligcenter SR-Bistand opretter selvhjælpsgrupper for efterladte efter selvmord. I en selvhjælpsgruppe har man mulighed for at sætte ord på sine følelser og tanker over for andre i samme situation. Det foregår i en struktureret sammenhæng, hvor man har taletid på skift. Det er ikke terapi at gå i en selvhjælpsgruppe, men det er en stor hjælp for mange at opleve den befrielse det er at være sammen med andre, der ved og forstår, hvad man gennemgår.
 • Det kan også være en hjælp at læse om andres oplevelser og reaktioner ved selvmord. Inger Annebergs bog ’Sorgen ved selvmord’ indeholder case-historier om mennesker, der på forskellige måder er efterladte efter selvmord. På efterladte.dk findes en liste over en lang række andre relevante bøger.
 • Herudover vil mange have brug for at bearbejde sorgen hos en psykolog, som kender til sorgreaktioner og specielt til reaktionerne hos efterladte efter selvmord, og som kan hjælpe den efterladte igennem den svære proces med at komme overens med det, der er sket og finde en måde at leve med det på. Mange efterladte har brug for hjælp fra omgivelserne til at finde en terapeut eller psykolog, fordi de ikke selv kan overskue situationen. Derfor skal man som pårørende til en der har det svært efter et selvmord ikke være bange for at træde til og tilbyde hjælp til at tage den første kontakt til psykologen.