Familieopstillinger: Workshops

 

Har du et brændende spørgsmål i dit liv eller et tilbagevendende mønster, som du bliver fanget i?Kender du til familieopstilling/systemisk opstilling eller er du nysgerrig efter at se, hvad det er og hvad det kan?

Kom med til en hel dag med opstillinger! 

 

Hvem kan deltage i en workshop med familieopstilling?

En workshop i familieopstillinger henvender sig til alle, der ønsker at arbejde med sig selv for derigennem at få en større selvindsigt og livsindsigt. Deltagelse kræver, at du har overskud til at tage dig af dig selv og dine efterreaktioner på en opstilling.

Fremgangsmåde

Klienten formulerer kort sit emne, problem eller sit anliggende og vælger derefter repræsentanter blandt gruppedeltagerne for sin familie eller andre vigtige personer og placerer dem i rummet efter sit indre billede.

Gennem ændringer af personernes placeringer og ved hjælp af forløsende sætninger guider terapeuten hen imod en løsning. Her er det vigtigt, at terapeut og klient gør sig fri for egne ønsker og forestillinger om udfaldet af en opstilling, men hengiver sig til det, der viser sig. Løsningen – eller i hvert fald det næste skridt hen imod en løsning – viser sig af sig selv og kan ikke gennemtvinges.

Ved at anerkende alles plads i familiesystemet eller på arbejdspladsen, opnås der en vej til forsoning med ens historie, og med problemet, og gamle sår heles. Ved arbejdet med opstillingen udvikler temaerne sig, støttet af terapeuten, via deltagernes registrering af følelser og fornemmelser i kroppen hen mod en ny og mere helende sammenhæng.

Efter opstillingen

Familieopstillinger kan være en følelsesmæssigt stærk oplevelse og kræver, at du er indstillet på, at der kan forekomme eftervirkninger i form af kropslige reaktioner og forvirrethed. Tag dig kærligt af dig selv og lad det nye billede udfolde sin virkning.