Individuel terapi

Vær venlig mod dig selv.
Du er den eneste af din slags.
Dan Turéll

 

Psykolog_individuel_terapi_3

 

 

Hvorfor terapi?

Der kan være mange situationer, hvor det hjælper at tale med en professionel.

Det kan være tilbagevendende problemer i dit liv, eller det kan være en livskrise, der er opstået på grund af et tab. Det er ofte angst, nedtrykthed og identitets- og selvværdsproblemer, der driver mennesker til at opsøge psykologisk hjælp.

Hvad gør terapeuten?

Min vigtigste opgave som din terapeut er at bringe dig tilbage til dig selv. Målet med terapien er ikke at reparere eller tilpasse dig, eller at finde ud af, hvad der er galt med dig, men at du finder ud af, hvem du er og hvad du vil.

At mindske afstanden mellem den, du tror du bør være, og den, du rent faktisk er. At du får fred med, hvem du er, og hvordan din livssituation er. Derfra kan du så tage de næste skridt i dit liv.

Hvad får klienten ud af det?

I terapiforløbet vil der være meget fokus på at hjælpe dig til at mærke dig selv, så du mere og mere bliver i stand til at være opmærksom på, hvad der føles rigtigt og forkert for dig.

Der vil også være fokus på de ressourcer, du har i dig og omkring dig. Det er dem, der skal hjælpe dig til at turde stå ved dig selv og til at rumme dine følelser. Når du begynder at blive opmærksom på dine passioner, det, der giver netop dig en følelse af livsglæde og mening, begynder du også at få lysten og modet til at gå videre.

Hvilke metoder anvender terapeuten?

Metoderne, eller arbejdsformen, i terapien kan variere fra person til person og fra gang til gang. Ofte foregår en hel session som samtale, andre gange arbejder jeg med opmærksomhedstræning, rollespil, tegning, familieopstilling eller en systematisk analyse af begrænsende forestillinger.

Du kan læse mere om mine arbejdsformer mv. under menupunktet Om mig.

Uanset metoden er det kontakten mellem dig og mig og min ubetingede anerkendelse af dig som du er, som er det altafgørende i terapien.

Hvor længe varer et terapiforløb?

Et terapiforløb kan være langt eller kort, og der kan være forskellige tidsintervaller mellem sessionerne, det afhænger af, hvad dit behov er, og hvad det er, du kommer med som det, du gerne vil ændre i dit liv. Det finder vi ud af sammen.