Kursusdagen er en introduktion for psykologer. Dagen vil veksle mellem teori og praktisk arbejde, guidet og faciliteret af kursusholder. Deltagelse i kurset kræver villighed til at bringe personlige problemstillinger ind i arbejdet.

Program: (tidspunkterne er omtrentlige)

9.00: Ankomst og indledende runde

10.00: Teori:

  • Ophavsmand, beskrivelse af metoden – en fænomenologisk, systemisk, gruppeterapeutisk metode.
  • Hvilke metoder og teoridannelser grænser metoden op til?
  • Hvilke terapeutiske metoder kan metoden med fordel kombineres med?
  • Litteratur

10.45: Pause

11.00: Familieopstilling: Praktisk arbejde

12.30: Spørgsmål og svar/diskussion

13.00: Frokost

14.00: Teori: Facts, energi og orden. Grundprincipper i familieopstilling

14.30: Strukturel opstilling: Praktisk arbejde

15.15: Pause

15.30: Genogrammet. Anvendelse af metoden i parterapi og individuel terapi.

16.15: Afslutning med oplæg til mulighed for en uddannelse for psykologer i DK.

Tid: Lørdag den 19. maj 2018

Sted: Københavnsområdet, oplyses senere

Underviser: Privatpraktiserende psykolog Vitha Weitemeyer. Autoriseret psykolog og certificeret familieopstiller

Tilmelding senest 20. april: epost@vithaweitemeyer.dk

Pris: kr. 1500,-. Overføres til konto 3106 10658039 senest den 7. maj 2018. Tilmelding er bindende fra og med den 7/5. I tilfælde af, at kurset aflyses, tilbagebetales hele beløbet. Deltagerne får en kvittering.

Kursusbevis udstedes på opfordring. Kurset vil ikke kunne anvendes som pointgivende i fx en specialistuddannelse, da familieopstilling ikke er en godkendt uddannelse i Danmark.

 

Introduktion til systemisk opstilling og familieopstilling

Systemiske opstillinger er en fænomenologisk, systemisk metode til at arbejde med en mangfoldighed af temaer, som for eksempel fastlåste situationer på arbejdspladsen eller i privatlivet. Metoden er oprindeligt udviklet af den tyske familieterapeut Bert Hellinger. Den har vundet stor udbredelse i terapeutiske kredse i Tyskland og andre steder i verden.

Herhjemme er metoden mest kendt i form af familieopstilling, som er en gruppe-terapeutisk arbejdsform, der først og fremmest retter sig imod individet og temaer i det personlige liv. En anden variant af de systemiske opstillinger er organisationsopstilling, hvor metoden bruges til at undersøge og løse konflikter og problemer i organisationer. Metoden kan skabe afklaring og forsoning i områder, som almindeligvis er yderst vanskelige at få fat på. Metoden er på en gang blid og kærlig og samtidig meget kontant og dybtgående.

Ofte er mennesker i livssituationer og/eller i personlige konflikter, som de ikke forstår og ikke oplever, at de kan ændre eller løse. De bagvedliggende årsager kan være komplekse og delvist ubevidste. Der kan fx være tale om en forbindelse med et familiemedlems skæbne eller virkninger af bestemte ubevidste tænke, føle, og handlemønstre.

På trods af, at familie-forviklinger ofte er ganske ubevidste, har de ikke desto mindre en markant virkning på vores opfattelse af os selv og andre, og kan styre vores handlinger og valg i livet. Familieopstilling er en virkningsfuld terapeutisk metode til at skabe langsigtede forandringer gennem nærværende og observerende støtte hen imod tilgivelse og forsoning.

Når kendsgerninger i familiesystemet bliver set og forbundet med kærlighed, medfølelse og respekt, kan der ske forandring og forløsning.

Systemisk opstilling kan betegnes som en meget intuitiv og kropslig arbejdsform, i den forstand, at de informationer, man arbejder med, især kommer fra fornemmelser og følelser, som opstår i kroppen undervejs i arbejdet med at undersøge et bestemt anliggende.

Eksempler på temaer, man kan arbejde med ved hjælp af opstilling:

  • Partnerskabs og forældre/børn-konflikter
  • Karrieremæssige beslutninger og vanskeligheder på arbejdspladsen
  • Kropslige og psykiske problemer
  • Bevidste og ubevidste traumatiske begivenheder
  • Spirituelle spørgsmål og erfaringer

Målet for deltagerne i workshoppen er at opnå større klarhed og forståelse for sin egenart og livssituation. Derved kan der naturligt udfolde sig mere ro og glæde i livet!

Hvordan foregår det?

Man skaber en eksternalisering, et ydre billede af de indre mønstre og problemstillinger, ved at udvælge repræsentanter for personer, der er relevante for problemstillingen. Herefter placeres de i rummet i forhold til hinanden, og terapeuten undersøger, hvilke impulser og følelser, de enkelte repræsentanter har. Dette kan frembringe vigtige informationer om relationen mellem de opstillede personer. Disse informationer formuleres ofte i kraftfulde sætninger, som udtrykker en essens af den energi, der er i relationen eller situationen.

Gennem ændringer af personernes placeringer og ved hjælp af forløsende sætninger guider terapeuten hen imod en løsning. Her er det vigtigt, at terapeut og klient gør sig fri for egne ønsker og forestillinger om udfaldet af en opstilling, men hengiver sig til det, der viser sig.

Løsningen – eller i hvert fald det næste skridt hen imod en løsning – viser sig af sig selv og kan ikke gennemtvinges. Ved at arbejde henimod et billede, hvor det usagte bliver sagt enkelt og klart, hvor skæbner bliver set, og hvor hvert familiemedlem inkluderes, har sin rette plads og bærer sine egne byrder af skæbne og ansvar, hverken mere eller mindre, skaber man forudsætningerne for en dybere forløsning og psykisk healing.

Det kan være en spændende, indsigtsfuld og ophøjet oplevelse at stille sin familie op eller bare deltage som stedfortræder i en andens opstilling. Ofte arbejdes der med problemstillinger, som berører dybe, almenmenneskelige temaer. Derfor har repræsentanterne i gruppen måske selv lignende oplevelser i deres historie, der samtidig berøres og løses op under sessionen.