Lektørudtalelse og Pressemeddelse

Velskrevet, indbydende og vidende bog, som vil være en stor hjælp for alle, der har levet i et usundt forhold med fx psykisk vold. Forfatteren er inde i sit stof og gør det meget vedkommende samt taler til læseren i øjenhøjde og bygger læseren op. Der er gode eksempler, og brugen af tests er rigtig god.

Lektørudtalelse af Inger Nygaard Kaad, maj 2022

Selv stærke mænd kan bukke under for psykisk vold

Pressemeddelelse 23. marts 2022

Når drømmen er bristet – sorg og styrke efter et svært parforhold

Sønderlemmende kritik, kold tavshed, trusler, nedgøringer og bagtalelse. Det og mere til kan du blive udsat for i et psykisk voldeligt forhold, uanset om din partner er mand eller kvinde. Ny bog er en håndsrækning til dig, hvis drøm om kærlighed er bristet

Det er et tabu og forbundet med skyld og skam at være udsat for psykisk vold i sit parforhold. Det gælder uanset, om du er en mand eller en kvinde. Men på grund af normer og socialisering, er det særligt skamfuldt for mænd, selv om 12 procent af alle mænd over 15 år har været udsat for partnervold mindst en gang. Tallet for kvinder er 29 procent ifølge en ny undersøgelse, gennemført af VIVE for Mary Fonden.

”For mange føles det pinligt at være i offerrollen. Det gælder uanset køn, men det er mere pinligt for en mand end for en kvinde, fordi det kan blive opfattet som umandigt”, lyder det fra psykolog Vitha Weitemeyer, der er aktuel med bogen ’Når drømmen er bristet’, som netop er udkommet på forlaget Powerpress. Bogen er en håndsrækning til mennesker, der har været i et usundt parforhold, og som gerne vil forstå deres kærlighedsmønster, som de ofte har med i bagagen fra barndommen.
Mænd må ikke være svage
”Rollen som den svage og underkuede hænger dårlige sammen med vores syn på manderollen, og samtidig ligger det for mange mænd ikke lige til højrebenet at søge hjælp og tale om følelser”, påpeger Vitha Weitemeyer. Weitemeyer henviser til en undersøgelse om partnervold mod mænd, som Lev Uden Vold udgav i september 2021. Undersøgelsen viser, at det er værre for mænd at blive jordet psykisk end angrebet fysisk. Mænd er fysisk stærkere, og derfor behøver de ikke at frygte den fysisk vold så meget. Samtidig bliver mændene ikke troet, når de søger hjælp, og de skammer sig endnu mere end kvinderne.

Det er Weitemeyers erfaring, at konsekvenserne af psykisk vold – uanset køn – er, at den udsatte mister sig selv i et nedbrydende parforhold og er i risiko for at udvikle symptomer på stress, angst, depression eller PTSD og i værste fald miste jobbet og arbejdsevnen:

”Som psykolog har jeg siddet overfor mange klienter, der i årevis er blevet trynet af en psykisk voldelig partner. Konsekvensen er, at selvværdet og den personlige dømmekraft kan gå tabt. Den voldsudsatte kan nærmest føle sig udslettet som person. Han eller hun ser sig selv gennem partnerens briller, mister evnen til at se klart på sit eget liv og i stedet blive et ekko af partneren.”

Weitemeyer gør opmærksom på, at mennesker, der er udsat for psykisk vold, ofte har været udsat for psykiske, fysiske eller andre former for overgreb i barndommen:

”Derfor har mange fra de var helt små lært at klare mosten og at overleve i det kaos, som en psykisk voldelig relation er. På den måde kan overgreb være en normalitet, og derfor er det for de fleste en proces at erkende, at de er udsat for vold.”
Forstå de usunde dynamikker
”Det er nødvendigt at forstå dynamikkerne i et psykisk voldeligt forhold og gennemskue sin egen rolle og frygt for, hvad der vil ske, hvis man siger fra”, påpeger Vitha Weitemeyer. Det gælder uanset køn og uanset set om forholdet er hetero- eller homoseksuelt.”

Hvis du er udsat for psykisk vold, kan det ifølge Weitemeyer være utroligt svært at gå, fordi du er viklet ind i et spind af modsatrettede følelser, tanker og bekymringer for fremtiden. Det gør sorgen efter et forlist forhold meget kompliceret:

”Mit håb er, at min bog kan være en hjælp til at komme stærkt videre og fremover blive bedre til at spotte usunde forhold. Som voksne har vi mulighed for at handle, tage ansvar og gøre op med usunde mønstre, så vi finder vores indre styrke, tryghed og livsglæde.”

Social- og ældreminister Astrid Krag har i marts 2022 fået opbakning til at støtte mandekrisecentre for voldsudsatte mænd, så de kan etablere flere pladser, fordi mænd ikke i samme udstrækning som kvinder får hjælp. Pladserne fordeles mellem Hovedstaden og Guldborgsund, hvor behovet er størst.