Parterapi

Parforhold giver os nogle af de største glæder, men det er også en af de allerstørste udfordringer og udviklingsmuligheder, vi kan komme ud for. Det begynder som regel med forelskelse og tiltrækning. Men efterhånden kan der udvikle sig et samspil, hvor skænderierne tager til, eller begge lukker af og ikke længere taler sammen.

Kærligheden er fuld af ureglementerede tacklinger

Dan Turéll

Hvordan går det til, at forholdet går i hårdknude?

Begge parter i forholdet har bragt sin historie, sin bagage med sig. Før eller siden begynder I at falde over hinandens bagage. Skeletterne begynder at vælte ud af skabene. De gamle sår fra fortiden og de overlevelsesstrategier, I har udviklet, dukker op og skaber magtkampe imellem jer. Hvis værdier er de rigtige? Der opstår en kamp om, hvem der er ok og ikke ok, og hvis skyld det er. Nedvurderinger og bebrejdelser kastes mod den anden, eller endnu værre, de ligger uudtalt i luften.

Hvorfor parterapi?

I parterapien får i mulighed for at observere, hvordan man lytter til den anden, uden at han/hun går i forsvar. Som terapeut har jeg ikke noget personligt i klemme. Derfor kan jeg lytte bagom ordene og hjælpe personen til at finde frem til de ønsker og længsler, der gemmer sig bag frustrationerne.

I får træning i at holde jer på egen banehalvdel. Det er en stor udfordring, men føles godt, når det lykkes. Samtidig giver det modparten en chance for at blive set, hørt og forstået.

Hvad får man ud af det?

Det kan være en stor lettelse at forstå, at det, du troede, at den anden gør ‘imod dig’, ikke har noget (eller ikke ret meget) med dig at gøre. Det har at gøre med hans/hendes egen historie. Forståelsen hjælper jer i bedste fald til at slappe af over for hinanden og kan bringe jer tættere på hinanden.

I parterapien får I hjælp til at blive mere bevidste om, hvad der er på spil i jeres parforhold, når I frustrerer og sårer hinanden. Samtidig guider jeg jer til at se, hvad der holder jer sammen, og hvad I hver især kan tilføre forholdet. Når I er i stand til at se ærligt på jer selv og hinanden, er I også i stand til at vælge, hvad der skal ske.

Hvad er terapeutens rolle?

Det, jeg kan hjælpe jer med, er at iagttage dynamikken imellem jer. Jeg kan give jer en spejling af det, så det bliver mere tydeligt for jer, hvad der foregår. Hvor mønstrene i jeres samspil stammer fra. I får træning i være i dialog med hinanden. I får en ny forståelse for jeres egen og partnerens familiebaggrund, og hvordan de indvirker på jeres forhold.

Metoder: Imago parterapi/anerkendende dialog og familieopstilling.

Foruden det, der er beskrevet i afsnittet ovenfor, bruger jeg flere arbejdsformer, herunder elementer af Imago-metoden (anerkendende dialog) og familieopstilling.

Erfaring med afhængighed og medafhængighed

Jeg har arbejdet med både alkoholafhængige og deres partnere. Jeg har særlig erfaring med par, hvor den ene part er tidligere misbruger af alkohol, hash eller andre stoffer.