Psykisk vold

Hjemmeside om psykisk vold:   psykiskvold.dk

Psykisk vold

Nedgøringer, hån, personligt sårende og urimelig kritik, afvisninger, tavshed og fjendtlighed. Det er nogle af de verbale og adfærdsmæssige sider af psykisk vold. Langt de fleste mennesker gør sig momentant skyldige i psykisk vold under et heftigt skænderi.

Hvem kan sige sig fri for at have givet en ven, sit barn eller sin ægtefælle/kæreste en ufortjent kold skulder eller sagt noget til ham eller hende, som vi godt vidste ramte ekstra hårdt?

Alle kan komme til at såre en anden under et vredesudbrud. I et rimeligt sundt, stabilt og kærligt forhold kan det lade sig gøre at få talt om, hvad der skete. Få taget ansvar for det man gjorde eller sagde og finde hinanden igen.

Hvad er skadelig psykisk vold?

Psykisk vold bliver først for alvor et problem, som ødelægger et forhold, når den bliver mere permanent. Et menneske, der udøver psykisk vold mod et eller flere andre mennesker, benytter sig bl.a. af:

 • Uforudsigelighed. Du kan være inde i varmen den ene dag og ude i kulden den næste. Det, du gør, kan blive værdsat den ene dag og straffet den næste.
 • Personligt sårende kritik. Du bliver fx kaldt en smatso og dine børn møgunger.
 • Nedgøring og latterliggørelse af din person mens andre er til stede.
 • Skyldpåføring og kritik. Du får at vide, at det er dig, der er noget i vejen med, hvis noget går galt eller hvis du forsøger at give udtryk for, at du er ked af det eller savner noget.
 • Trusler om at forlade dig eller umyndiggøre dig økonomisk eller trusler om fysisk vold.
 • Kulde, afvisning og tavshed. Du bliver straffet i dagevis eller ugevis med manglende kontakt eller vilje til forsoning.

Igen, ovenstående adfærdsformer, i hvert fald de 5 sidste, kan momentvis forekomme i et sundt og normalt forhold. Men hvis de bliver en del af hverdagen, nedbrydes den udsatte part i forholdet mere og mere.

Det bliver efterhånden svært at finde ud af, hvad der er op og ned. Hvad skal man tro på? Hvis det er ens partner, der er psykisk voldelig, føler man skam over at være i et sådant forhold og have (haft) kærlige følelser for den anden og nu være afhængig af ham eller hende. Selvværdet bliver slidt ned.

Hvem bliver udsat for psykisk vold?

Alle kan risikere at blive udsat for psykisk vold. Men for mennesker, som er vokset op i en familie, hvor der ofte herskede en dårlig stemning, og hvor man som barn blev udsat for massiv nedgøring og kritik eller blev udnyttet på en eller anden måde, kan det paradoksalt nok være ekstra svært at komme ud af det destruktive forhold. Man er fanget ind i noget, der ligner ens opvækst, og derfor kan man ikke se klart på det.

Det er en velkendt situation, og det man kalder gentagelsestvang er med til at holde en fast i forholdet. Du har en gang lært at overleve i en sådan stemning, og du har ubevidst fundet ind i en lignende relation. Med et dybt, ubevidst håb om at det ville ændre sig.

Men der sker det modsatte. Dit i forvejen skadede selvværd nedbrydes yderligere. Indtil du måske en dag har det så dårligt og er så bange og utryg, at du opsøger hjælp udefra.

Hvorfor bliver man psykisk voldelig?

Hos et menneske, som udøver daglig eller regelmæssig psykisk vold, ligger der en meget ulykkelig opvæksthistorie bag. På grund af misbrug, vold, massive alkoholproblemer eller anden form for utryghed, som har været der fra et tidligt tidspunkt i personens liv, har han eller hun udviklet den overlevelsesstrategi at skade andre og lægge alt ansvar fra sig.

Personens verden er sort og hvid. Der er de gode og de onde. Inde i den psykisk voldelige person er der et skadet og dybt ulykkeligt barn. Personen afskærmer sig helt fra sin egen smerte ved at lukke af for sine følelser. Dette foregår ubevidst.

En del kvinder, som er vokset op med megen utryghed, tiltrækkes af mænd med disse træk. De nærer et ubevidst håb om at kunne nå ind til hans følelser og være noget helt særligt for ham. Der er mange grader af denne dynamik, men vi kender alle til de helt ekstreme eksempler, hvor kvinder bejler til mordere, der sidder i fængsel.

Hvad du kan gøre, hvis du er udsat for psykisk vold

 • Først må du indse, at det er det, der foregår. Læs om psykisk vold, find nogen at snakke om det med.
 • Dernæst må du indse, at der ikke er noget, du kan gøre ved det. Du kan ikke ændre din partner eller hvem det end er, der behandler dig dårligt. Det er en svær og smertefuld proces at blive bevidst om, at et menneske, der betyder meget for en, og som man har knyttet sig til og måske har børn med, er psykisk voldelig, og at man intet kan stille op. Hvis det er din chef eller en kollega, kan det være slemt nok, og det kan få dig til at gå ned med stress, men du har trods alt større chance for at adskille dig fra det, der foregår.
 • Begynd at skrive notater om det, der foregår. Det hjælper til at lægge afstand, når du ser det sort på hvidt i din notesbog.
 • For hver sætning, der er blevet sagt, som gør ondt på dig og gør dig forvirret, prøv følgende teknik: Byt i alle sætninger om på ordene du og jeg, dig og mig. For eksempel: Du er ond mod mig. Du behandler mig dårligt. Du svigter mig gang på gang. Vend det om, og spørg dig selv, om det bliver mere sandt? Det, den psykisk voldelige siger, er han selv. Han projicerer alt sit eget over på dig, fordi han ikke kan rumme sin del af ansvaret for jeres problemer og konflikter.
 • Søg hjælp og støtte. Tal med venner, find en støttegruppe, gå hos en terapeut.
 • Hvis det er din partner, som er psykisk voldelig: Indstil dig på, at du må igennem en sorgproces og at du må gøre erkendelser om dig selv. Derpå vil du komme styrket og meget klogere ud på den anden side.
 • Hvis du har brudt med din partner: Læs andetsteds på hjemmesiden om sorg efter et dårligt parforhold. Du kan også få hjælp af min bog Når drømmen er bristet – sorg og styrke efter et svært forhold. Læs om bogen her.

Støttegrupper for mennesker udsat for psykisk vold, stalking og social kontrol:

Exitcirklen.dk
Danner.dk
Moedrehjaelpen.dk