Guidet mindfulness-meditation

Guidet meditation på krop og åndedræt. Introduktion

Dette er en siddende mindfulness-meditation med fokus på kroppen og åndedrættet. Mindfulness handler om noget enkelt, nemlig det at være til stede med fuldt nærvær. At være mindful betyder ganske enkelt at være opmærksom – på samme måde som en kat, der betragter et musehul. Den er fuldt til stede, og fuldt opmærksom.

Men de fleste mennesker har svært ved at være roligt til stede, fordi deres hverdag er hektisk og fyldt med gøremål og distraktioner.

Øv dig i roligt nærvær

Du kan hjælpe dig selv umådeligt ved at øve dig i roligt nærvær. Du lader tankestrømmen passe sig selv. Du indstiller dig på ikke at skulle noget andet end at iagttage, være til stede i nuet, med det der er. Du forsøger ikke på nogen måde at forsøge at ændre noget, men er nysgerrig og rummelig.

Det er en træning i at være med det der er, også de stærke følelser, uden at reagere på dem, men blot observere dem.

Hvad er formålet med guidet mindfulness-meditation?

Formålet med den guidede meditation er at give dig et redskab til at træne bevidst og roligt nærvær. Dermed styrker du din kontakt til din egen væren, din bevidsthed.

Hvordan foregår meditationen?

Meditationen kan foregå siddende i en stol eller, hvis du har det bekvemt med det, i skrædderstilling. Den varer cirka 10 minutter, hvoraf de to første minutter er en introduktion. Du kan lukke øjnene. Eller, hvis du har det bedre med det, kan du vælge at rette blikket imod et bestemt punkt foran dig.

Hvordan kan jeg bruge mindfulness i min hverdag?

Du kan øve dig i af og til at bruge lidt tid på at iagttage åndedrættet. For eksempel, når du står i en kø i supermarkedet, eller når du venter på bussen eller på, at trafiklyset skifter. Hvis du har oprørte følelser inden i, er det en oplagt anledning til at træne dig i bevidst nærvær. Du iagttager bare fornemmelserne, uden at reagere på dem.

Når mindfulness ikke lykkes

Hver gang, det ikke lykkes at være nærværende, eller mere sandsynligt, hver gang du fuldstændig glemmer at være opmærksom, og bliver helt revet med af dine følelser og dine begrænsende tanker og forestillinger, så tilgiv dig selv – det er helt almindeligt menneskeligt normalt!

Når mindfulness lykkes

Hver gang, det lykkes, har du vundet en sejr over din trang til at reagere, og du har styrket din evne til at være roligt nærværende. Du har styrket din kontakt til dig selv, til den bevidsthed, accept, rummelighed og kærlighed, som er din inderste kerne.

Similar Posts