Blade

Spirituel psykolog

Hvad er en spirituel psykolog?

En psykolog er universitetsuddannet, og har dermed en videnskabelig skoling. En spirituel psykolog er derudover åben for og tror på, at ikke alt ved menneskets eksistens lader sig indfange, måle og veje med traditionelle videnskabelige metoder. Med andre ord, at der er mere mellem himmel og jord end videnskaben kender til og kan beskrive.

Den spirituelle verden

Som spirituel psykolog har jeg et bredt kendskab til den spirituelle og alternative verden. Jeg har beskæftiget mig med meditation i mange år, og min nysgerrighed og søgende indstilling har drevet mig til at undersøge mange områder af den spirituelle verden. På den måde har jeg fået et bredt overblik mange forskellige åndelige filosofier og retninger, fx indisk filosofi, antroposofi, Martinus’ filosofi, teosofi, kristne mystikere, shamanisme og buddhisme.

Filosofi og transpersonlig psykologi

Min søgen fik mig til at studere filosofi, og senere til at besøge det spirituelle samfund Findhorn i Skotland. Dybdepsykologien, og specielt C.G.Jung, fangede især min interesse.

Også den transpersonlige psykologi fandt jeg fascinerende. Transpersonlig psykologi beskæftiger sig med de erfaringer, som rækker ud over det personlige. Det er bl.a. Stanislaw Grofs forskning i ændrede bevidsthedstilstande og ud-af-krop oplevelser og Raymond Moody’s klassiske undersøgelse vedrørende nærdødsoplevelser.

Eckhart Tolle’s lære

I dag er en af mine vigtigste inspirationskilder den spirituelle lærer Eckhart Tolle, som med sin bog ’Nu’ets kraft’ har vakt mange menneskers åbenhed for muligheden af at vågne op til evnen til at være fuldt nærværende, og dermed frigøre sig fra at være fanget i begrænsende forestillinger, tanker og følelser. Tolle beskriver dette som selve formålet med vores eksistens.

En anden af mine favoritter i dag er amerikanske Byron Katie, som er kendt for ’The Work’, en metode til at stille spørgsmålstegn ved begrænsende og stressende tanker og forestillinger.

Hvad indebærer det, at jeg er en spirituel psykolog?

At være en spirituel psykolog indebærer for mit vedkommende ikke, at jeg trækker bestemte forestillinger eller religiøse dogmer og trosretninger ned over hovedet på dig.

At jeg er en spirituel psykolog betyder, at begreber som fx chakrasystem, energier, clairvoyance, healing og kundalini-rejsning ikke er fremmede for mig. Jeg er åben for, at du har kendskab til dig selv via fx astrologi, tarot eller enneagrammet, og jeg er åben for, at du har en tro, der giver dig en mening med livet.

Mindfulness er en del af terapien

Men min spirituelle indstilling betyder først og fremmest, at jeg til stadighed arbejder med betydningen af at være nærværende over for det, der sker her og nu, og at kunne adskille det fra de begrænsende forestillinger, du måtte have om dig selv.

Det betyder, at mindfulness er en naturlig del af mit arbejde med at øge opmærksomheden på dine følelser, tanker og kropslige fornemmelser. Det betyder, at min tilgang til dig og dine problemstillinger er holistisk, og at jeg bruger min intuition kombineret med min sunde fornuft til at hjælpe dig med at sætte hændelserne i dit liv ind i en meningsfuld sammenhæng og et større perspektiv.

Psykolog Vitha Weitemeyer

Din psykolog i Søborg
Buddingevej 306
2860 Søborg
60 77 38 14

Cookiedeklarationen

Nyhedsbrev