Workshops med familieopstillinger

Har du et brændende spørgsmål i dit liv eller et tilbagevendende mønster, som du bliver fanget i?Kender du til familieopstilling/systemisk opstilling eller er du nysgerrig efter at se, hvad det er og hvad det kan?

Kom med til en hel dag med opstillinger!

Systemisk opstilling er et af de mest skelsættende og banebrydende terapeutiske værktøjer i nyere tid. Familieopstilling, som metoden er bedst kendt som herhjemme, er en gruppe-terapeutisk arbejdsform, som skaber healing og forsoning i områder, som almindeligvis er yderst vanskelige at få fat på. Metoden er på en gang blid og kærlig og samtidig meget kontant og dybtgående.

Ofte er mennesker i livssituationer og/eller i personlige konflikter, som de ikke forstår og ikke oplever, at de kan ændre eller løse. De bagvedliggende årsager kan være komplekse og delvist ubevidste. Der kan fx være tale om en forbindelse med et familiemedlems skæbne eller virkninger af bestemte ubevidste tænke, føle, og handlemønstre.

På trods af, at familie-forviklinger ofte er ganske ubevidste, har de ikke desto mindre en markant virkning på vores opfattelse af os selv og andre, og kan styre vores handlinger og valg i livet. Familieopstilling er en virkningsfuld terapeutisk metode til at skabe langsigtede forandringer gennem nærværende og observerende støtte hen imod tilgivelse og forsoning.

Når kendsgerninger i familiesystemet bliver set og forbundet med kærlighed, medfølelse og respekt, kan der ske forandring og forløsning.

Eksempler på temaer, man kan arbejde med ved hjælp af opstilling:

 

  • Partnerskabs og forældre/børn-konflikter
  • Karrieremæssige beslutninger og vanskeligheder på arbejdspladsen
  • Kropslige og psykiske problemer
  • Bevidste og ubevidste traumatiske begivenheder
  • Spirituelle spørgsmål og erfaringer

Målet for deltagerne i workshoppen er at opnå større klarhed og forståelse for sin egenart og livssituation. Derved kan der naturligt udfolde sig mere ro og glæde i livet!

Hvordan foregår det?

Man skaber et ydre billede af de indre mønstre og problemstillinger ved at udvælge repræsentanter for personer, der er relevante for problemstillingen. Herefter placeres de i forhold til hinanden, og terapeuten undersøger, hvilke impulser og følelser, de enkelte repræsentanter har. Dette kan frembringe vigtige informationer om relationen mellem de opstillede personer. Disse informationer formuleres ofte i kraftfulde sætninger, som udtrykker en essens af den energi, der er i relationen eller situationen.

Gennem ændringer af personernes placeringer og ved hjælp af forløsende sætninger guider terapeuten hen imod en løsning. Her er det vigtigt, at terapeut og klient gør sig fri for egne ønsker og forestillinger om udfaldet af en opstilling, men hengiver sig til det, der viser sig.

Løsningen – eller i hvert fald det næste skridt hen imod en løsning – viser sig af sig selv og kan ikke gennemtvinges. Ved at arbejde henimod et billede, hvor det usagte bliver sagt enkelt og klart, hvor skæbner bliver set, og hvor hvert familiemedlem inkluderes, har sin rette plads og bærer sine egne byrder af skæbne og ansvar, hverken mere eller mindre, skaber man forudsætningerne for en dybere forløsning og psykisk healing.

Det kan være en spændende, indsigtsfuld og ophøjet oplevelse at stille sin familie op eller bare deltage som stedfortræder i en andens opstilling. Ofte arbejdes der med problemstillinger, som berører dybe, almenmenneskelige temaer. Derfor har repræsentanterne i gruppen måske selv lignende oplevelser i deres historie, der samtidig berøres og løses op under sessionen.

Hvem kan deltage?

Du ønsker at arbejde med dig selv for derigennem at få en større selvindsigt og livsindsigt, eller du er simpelthen nysgerrig på, hvad familieopstilling er. Du kan deltage uanset alder og køn, og uanset om du er i et forhold eller du er single. Du er psykisk rask og kan tage det fulde ansvar for dig selv – dvs. du har overskud til at tage dig af dig selv og dine efterreaktioner.
Du kan vælge at tage et personligt tema op, eller du kan være med som observatør og repræsentant.