Terapi

Bemærk: Jeg tager ikke lægehenvisning gennem den offentlige sygesikring! Men hvis du har en sundhedsforsikring, kan du bruge den. Se under priser.

Jeg tilbyder, foruden personlige møder og walk & talk-konsultationer, også telefon- eller videokonsultationer. Det er derfor muligt at få konsultationer, selv om du bor et andet sted i landet, eller i udlandet.

Læs nærmere om mulighederne under det praktiske.

Terapi

betyder støtte og hjælp, og har til formål at ændre uhensigtsmæssige adfærdsmønstre som du ikke længere vil leve med. Gennem terapien kommer der lys på årsagerne til adfærdsmønstrene, og det giver dig mulighed for at finde accept og balance og derpå frigøre dig og tage nye valg.

Terapien kan hjælpe dig til at finde balance i dine tanker, følelser, og handlinger.

Forandring begynder med accept! Få hjælp til at rumme din livssituation som den er, her og nu, inden du træffer dine valg.

individuel terapi og parterapi får du plads til at finde tilbage til dig selv. Du får mod til at stå ved din egen virkelighed.

Jeg har erfaring med par, hvor den ene part har haft et alkoholmisbrug eller andet misbrug.