Klienterne siger

Karen:

Jeg er så glad for, at jeg fandt dig. For jeg føler mig virkelig taknemmelig for at gå i terapi ved dig – både fordi du er så dygtig, så skarp, så empatisk, og fordi jeg føler mig set, hørt og rummet – men også fordi jeg kan mærke, hvordan terapien gør mig godt og flytter mig steder hen jeg aldrig havde tænkt var muligt.

Tak fra mit hjerte.

Anna:

Det er præcist et år siden jeg første gang besøgte dig.

Jeg vil gerne fortælle dig, at jeg er dybt taknemmelig for alt det, som du har givet mig med videre fra vores samtaler. Næsten dagligt dukker nogle af dine sætninger op, som jeg kan reflektere videre på og som hjælper mig.

Det er svært at beskrive med ord, men det føles som om du hjalp mig med at sætte stikket i nogle kontakter, som jeg for længe siden mistede forbindelsen til. Det har gjort en enormt stor positiv forskel i mit liv. Tusind tak fordi du hjalp mig til at finde – og genfinde – det gode i mit liv.

Min kæreste sagde i går, at før i tiden havde jeg altid behov for at blive trøstet, nu har jeg bare behov for at vi laver noget hyggeligt sammen. Jeg ser tilbage på hele stressforløbet og samtalerne med dig som en stor gave og et værdifuldt skift i mit liv.

Anne:

Tak for dit grundige og indfølende arbejde! Det
du skriver her og i din bog, rammer fuldstændig
plet! Det giver håb om, at der er en vej ud af et
trist og glædesløst skyggeliv, fyldt med skam og
sorg over at være 37 år og endnu ikke at have
evnet at være i et glædesfyldt, ligeværdigt og
kærligt forhold.

Jeppe:

I mit forløb hos Vitha har jeg oplevet en ekstrem åben og lyttende indstilling, over for mig som helhed og over for min problemstilling i særdeleshed, som har gjort at jeg har kunnet give mig selv et større og mere intenst nærvær i processen. Og som noget virkeligt afgørende, har Vitha, på en for mig meget intuitiv måde foreslået og faciliteret forskellige måder at skabe dybe forløsende og irreversible erfaringer, som har fået livsændrende karakter. Jeg ønsker hermed at andre må få samme mulighed i deres liv!

Nina:

Når jeg kommer her, træder jeg ind i en slags værksted, hvor vi laver håndværk. De ting, vi arbejder med, er generelle ting, som bliver til Nina-ting. (Hun peger med begge hænder på sine ben).

Margriet: 

Jeg oplever, at mine samtaler med Vitha har været både effektive og behagelige. Blandt andet fordi Vitha har mange forskellige faglige perspektiver og værktøjer at arbejde med, Dette har gjort det muligt at skræddersy et forløb, der hele tiden er blevet tilpasset mine tematikker og behov. Jeg føler, at jeg har fået ryddet op i en bagage der før var meget tung, som nu er blevet meget lettere, ligesom jeg også er kommet tæt på de mål og værdier, der er centrale for mig.

Jeg oplever Vitha som er en særdeles erfaren og omsorgsfuld psykolog med et stort udsyn. Hun har ikke bare hjulpet og støttet, men også inspireret og beriget mit liv gennem sin måde at være på og gribe vores samtaler an på.

Helle:

Tak for meget indsigts givende og mødende terapi hos dig. Jeg sætter stor pris på dit professionelle og rammende kendskab til denne problematik hos kvinder(og mænd). Vil varmt anbefale dig til alle andre der elsker for meget.

Karina:

Jeg har altid følt mig anderledes, men i udviklingsgruppen fandt jeg ud af, at jeg ikke var alene om følelser som overansvarlighed, tomheds- og forladthedsfølelse, en tilbagevendende følelse af nedtrykthed, behovet for at andre har brug for en med mere. Det har været guld værd at kunne spejle sig i andre kvinder med den samme problemstilling. Jeg begyndte i gruppen, fordi jeg havde fået konstateret en depression og stress, og det hjalp mig rigtig meget at få bearbejdet mine problemer både i gruppen og i individuel terapi. Jeg har fået en rigtig stor bevidsthed omkring alle mønstrene i mit liv med hensyn til familierelationer tillige med min rolle i parforhold og venskaber. Det sidste år har været et vendepunkt for mig, og jeg glæder mig til at påbegynde endnu et gruppeforløb.