Blade

Holistisk psykolog

Bemærk: På grund af den nuværende situation foregår alle mine samtaler som enten video-eller telefonkonsultationer. Du kan derfor få hjælp, uanset hvor du bor.

Vi kan også mødes udendørs i Nordsjælland til en walk&talk-samtale i naturen.

Læs nærmere om mulighederne på forsiden.

Holistisk psykologi er en psykologisk forståelse, der anlægger et helhedssyn på menneskets psyke. I holistisk psykologi opfattes det mentale liv som forbindelser mellem komponenter, der til stadighed stræber mod en sammenhængende helhed, hvis egenskaber er andet og mere end summen af komponenterne.

Hvad vil det sige at være en holistisk psykolog?

At være en holistisk psykolog betyder, at man tænker i helheder. Holisme betyder netop helhedsorienteret filosofi. Det betyder også, at man er bevidst om, at helheden er indeholdt i hver enkelt del af helheden, som i et hologram (et tredimensionalt billede, optaget med laser-foto), hvor hele billedet genfindes i hvert enkelt delbillede.

Det hele hænger sammen

I mit arbejde som psykolog betyder min holistiske forståelse, at jeg tænker i sammenhænge. Som for eksempel, at de ubevidste adfærdsmønstre, vi har i vores voksne liv hænger sammen med de betingninger, vi har fået igennem vores opvækst. Når vi får fat i disse sammenhænge, begynder vi at forstå os selv og vores egen adfærd bedre, og vi får en bevidsthed, som giver os et meget mere frit valg.

Drømme er et andet eksempel på, at helheden er indeholdt i hver enkelt del. Et enkelt drømmefragment kan udtrykke hele drømmens essens og budskab.

Krop, tanker og følelser og påvirker hinanden indbyrdes

Det holistiske verdensbillede betyder, at jeg opfatter krop, tanker, følelser og omgivelser som en sammenhængende helhed, hvor de enkelte dele påvirker hinanden indbyrdes. De er forskellige sider af samme sag.

Psykolog Vitha Weitemeyer

Din psykolog i Søborg & Hillerød

Søborg Torv 12, 4.

2800 Søborg

&

Frederiksgade 7, 1.

3400 Hillerød

Tlf: 66 77 38 14

Nyhedsbrev